Aktuelnosti RS

Bodovima do trupaca

20161113233259_222397

Banjaluka – Prihod preduzeća, ostvareni izvoz, broj radnika, stepen obrade sortimenta, razvijenost lokalne zajednice u kojoj preduzeće posluje i servisiranje obaveza prema “Šumama RS” osnovni su kriterijumi na osnovu kojih će u narednom periodu biti raspodijeljeni šumski drvni sortimenti.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS ističu da je osnovni koncept navedenih kriterijuma da ukupna jednogodišnja sječiva masa šumskih drvnih sortimenata (etat) bude pravedno raspodijeljen drvoprerađivačima, koji će prethodno biti bodovani.

– Svaki drvoprerađivač će dobiti određen broj bodova. Poslije toga, etat će se podijeliti sa ukupnim brojem bodova svih drvoprerađivača i utvrdiće se jedinična vrijednost boda – pojašnjavaju u ministarstvu dodajući da se raspodjela obavlja jednom godišnje.

Ističu da će prikupljanje i provjeru podataka, bodovanje preduzeća, utvrđivanje jedinične vrijednosti boda i količine sortimenata po vrsti drveta obaviti komisija imenovana rješenjem direktora “Šuma RS”, a koju će činiti radnici ovog preduzeća.

Rad komisije će nadzirati predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Privredne komore RS.

– Komisija će šumske drvne sortimente koji tokom godine ne budu povučeni od strane drvoprerađivača, shodno zaključenim ugovorima, raspodijeliti ostalim kupcima – istakli su u Ministarstvu poljoprivrede.

Dodali su da će u slučaju potrebe za dodatnim snabdijevanjem “Šume RS” putem ministarstva predložiti rezervisanje etata do deset odsto, o čemu će odlučivati Vlada Srpske.

Direktor preduzeća “Šume RS” Risto Marić kaže da Zakon o šumama ne priznaje nijedan kriterijum koji će biti jedinstven za sve drvoprerađivače bez obzira na stepen obrade sortimenata.

– Ovi kriterijumi se sukobljavaju sa članom 84 Zakona gdje se prioritet stavlja na snabdijevanje lokalnih kupaca, a to će izazvati ogromne probleme – rekao je Marić.

Dodaje da će “Šume RS” pokušati da ispoštuju kriterijume, ali da se moraju držati i Zakona o šumama.

– Trebalo je ostaviti bar 20 odsto šumskih drvnih sortimenata u rezervisanju i taj dio bi bio prodat putem licitacija – rekao je Marić.

Uputstvo

Risto Marić ističe da je ranije za podjelu šumskih drvnih sortimenata korišćeno uputstvo.

– Uputstvom je bilo predviđeno da u proizvodno-finansijskom planu u prvoj fazi 70 odsto šumskih drvnih sortimenata bude raspodijeljeno finalcima i polufinalcima, a preostalih 30 odsto pilanama, što sada više nije moguće – rekao je Marić.

Kriterijumi

Prihod preduzeća

– za svakih 100.000 KM            0,3 boda

Ostvareni izvoz

– za svakih 100.000 KM izvoza pilanskih proizvoda  0,2 boda

– za svakih 100.000 KM izvoza finalnih i

polufinalnih proizvoda                                           0,4 boda

Broj zaposlenih radnika u preradi drveta

– za svakih deset zaposlenih radnika                              3 boda

Stepen obrade sortimenta

– pilanski proizvodi                                                  2 boda

– polufinalni proizvodi                                               6 bodova

– finalni proizvodi                                                 12 bodova

Stepen razvijenosti lokalne zajednice

u kojoj preduzeće posluje

– razvijena                                                                    0 bodova

– srednje razvijena                                                        4 boda

– nerazvijena                                                               8 bodova

– izrazito nerazvijena                                              12 bodova

Servisiranje obaveza prema “Šumama RS”

– avans                                                                       10 bodova

– redovno plaćanje                                                      5 bodova

– kašnjenje u plaćanju                                                 0 bodova

 

glassrpske.com