Zanimljivosti

Ako vam voće ne rađa, proverite zašto

kruske-2 (1)

 

Postoji veliki broj uzroka koji dovode do nerodnosti voćaka koje možemo svrstati u dve velike kategorije: biološki i ekološki. Dobro poznavanje uzroka nerodnosti voćaka u svakom konkretnom slučaju predstavlja prvi preduslov da se preduzimaju mere za otklanjanje ili bar znatnije ublažavanje ove nepovoljne pojave. Ovom prilikom ćemo se osvrnuti na najčešće uzročnike. Pre svega se susrećemo sa nedostatkom cvetnih pupoljaka u voćaka, potom odsustvom zametanja plodova u voćaka koje cvetaju, i na kraju, neodržavanje već zametnutih plodova.

Pri sadnji važno je obratiti pažnju na oprašivače. Oprašivače treba obezbediti vrstama voćaka koje kao autosterilne mogu obezbediti obilniju rodnost samo pri ukrštenom oprašivanju s kompatibilnim kombinacijama oprašivača: trešnjama, jabukama, kruškama, leski, orahu, znatnom broju višanja, šljiva, nekim sortama malina, ribizli.

 

[ads1]

 

Nerodnost usled odsustva obrazovanja cvetnih pupoljaka:  biološka sa oblicima: a) mladalačka nerodnost usled stadijske mladosti; b) mladalačka nerodnost usled mladog uzrasta ekološka sa oblicima: a) nerodnost izazvana bujnošću ili iznurenošću; b) alternativna nerodnost; c) nerodnost usled zasenjenosti krune i nedostat­ka mineralnih materija (hrane).

Nerodnost zbog raznovrsnih smetnji u oprašivanju, oplođenju i zametanju plodova:

biološka sa oblicima: a) anatomsko-morfološka nerodnost; b) citološko-genetski zigotna nerodnost; c) fiziološka nerodnost;

ekološka sa oblicima: a) ekološke smetnje oplođavanju ili oprašivanju; b) ekološki izazvana umanjena vitalnost rasplodnih organa.

Nerodnost usled smetnje u razvitku i održavanju plodova: biološka – uslovljena sortnim nejednakostima da održavaju dovoljno plo­dova  ekološka sa oblicima: a) klimatski (niska temperatura, suša, vetar itd.); b) edafska (nedostatak mineralnih materija za održavanje plodova); c) pato­loško opadanje plodova usled crvljivosti, oštećenje lista štetičinama, ošteće­nje plodova koje izazivaju izvesne parazitne gljivice itd.).

Štetočine i bolesti su takođe uzrok (često nevidljiv) nerodnosti voćaka. Najbolji primer za ovo su šljivine osice. Šljive godinama dobro cvetaju, a ne rode, mladi, tek oblikovani plodovi još u cvetnom ogrtaču padaju pod stabla napadnuti šljivinom osicom (njenim larvama). Otud se može reći da je redovna zaštita voćnjaka jedan od najvažnijih uslova njegove stalne rodnosti.

 

[ads2]

 

Nerodnost jabuka i krušaka

U prvoj polovini maja treba obaviti prstenovanje stabla izrezivanjem prstena kore (samo do drveta) u širini od 1 do 5 cm na 10-20 cm ispod osnovnih grana krošnje, posle prstenovanja ranu premazati voskom (fetoplastom) da bi se zaštitila od infekcije i da bi mogla postepeno da zaraste. Američki voćari prstenuju voćke bez vađenja kore. Oštrim nožem, na istom mestu, zaseku se stabla (samo do drveta), s dva kruga u razmaku od šest centimetara.

Izvor: Domaćinska kuća