Aktuelnosti RS

Јahorina: Radionica o prevenciji gojaznosti mladih

090307

Na Јahorini je danas počeo 1. Regionalni koordinacioni sastanak i petodnevna regionalna radionica o problemu i načinima preventivnog djelovanja kod gojaznosti mladih na kojem učestvuju stručnjaci iz 10 zemalja sa područja istočne Evrope.

Skup se održava u organizaciji Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH i Međunarodne agencije za atomsku energiju.

“Ljekari su konstatovali opšti problem sa prevelikom težinom adolescenata, što poslije izaziva razna oboljenja, od kojih neka nose i rizik od smrti ljudi u mladim godinama, a prije svega riječ je o kardiovaskularnim bolestima”, rekao je danas Srni na Јahorini direktor Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH Emir Dizdarević.

On je naglasio da, osim ljekara iz 10 zemalja regiona koji se bave javnim zdravstvom i gojaznošću kod adolescenata, na ovom eminentnom skupu, koji se održava u Hotelu “Vučko”, učestvuju i predstavnici Međunarodne agencije za atomsku energiju i Svjetske zdravstvene organizacije.

Prema njegovim riječima, u petak, 4. novembra, na kraju radionice, trebalo bi da budu definisani ciljevi budućeg rada na ovom projektu koji se tiče prevencije i praćenja prekomjerne težine mladih ljudi, s tim da bi projekat trebalo da bude realizovan u neredne dvije do četiri godine.

“Neki od tih ciljeva odnose se na dizajniranje studija država, na nacrt protokola i pitanja, na plan nacionalnih i regionalnih aktivnosti, inventar ljudskih resursa i opreme, standarne procedure za procjenu kompozicije tijela korištenjem deuterijuma, procjenu korištenja fizičkih aktivnosti i na sačinjavanje cjelovitog izvještaja i zajedničkog plana rada zemalja učesnica radionice”, precizirao je Dizdarević, koji je i predstavnik BiH za sve kontakte sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

Dizdarević je naveo da će tokom radionice učesnici imati priliku da se teoretski i praktično upoznaju sa najnovijim tehnologijama koje se koriste u ovoj oblasti u razvijenim zemljama.

On je potvrdio da će u okviru projekta pod nazivom projekta “Primjena nuklearnih tehnologija za dizajniranje i evaluaciju intervencija za prevenciju i kontrolu gojaznosti kod adolescenata u jugoistočnoj Evropi”, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH dobiti opremu u vrijednosti od 40.000 evra.

Izvor:  SRNA