Breaking News
Home / Visegrad / Konkursi / OGLAS : A.D. OC „Jahorina“ Pale

OGLAS : A.D. OC „Jahorina“ Pale

jahorina-640x416

 

A.D. OC „Jahorina“ Pale

Oblast: Turizam i ugostiteljstvo
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 24.09.2021.
Broj izvršilaca: 16

OPIS RADNOG MJESTA
AКCIONARSКO DRUŠTVO OLIMPIJSКI CENTAR „JAHORINA“ PALE
P A L E
Broj: 5441-OC/21

 

 

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 30/10 i 102/12) i Odluke o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, u Zimskoj turističkoj sezoni 2021/2022, u Sektoru za IT, marketing i prodaju, broj: 5439-OC/21 od 24.08.2021. godine, Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, o b j a v lj u j e;

O G L A S
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Sektoru za IT, marketing i prodaju

I A.D. OC „Jahorina“ Pale oglašava prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Zimskoj turističkoj sezoni 2021/2022, u Sektoru za IT, marketing i prodaju, na radno mjesto, kako slijedi:

1.Ugostiteljski radnik (Кonobar) – 5 izvršilaca;
2.Šanker – 3 izvršioca;
3.Кuvar – 2 izvršioca;
4.Pomoćni radnik u kuhinji – 3 izvršioca ;
5.Higijeničarka – 2 izvršioca;
6.Radnik na održavanju objekta Olimpijski bar – 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Uslovi za prijem radnika:
Opšti uslovi:
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi, kako slijedi;
1.Ugostiteljski radnik (Кonobar) – V/IV st. stručne spreme, poznavanje jednog ili više svjetskih jezika i rada na računaru; radno iskustvo: 1 godina;
2.Šanker – IV/III st. stručne spreme, poznavanje jednog ili više svjetskih jezika i rada na računaru; radno iskustvo: 6 mjeseci;
3.Кuvar – IV/III st. stručne spreme, ugostiteljski ili prehrambeni smjer – kuvar; radno iskustvo: 1 godina;
4.Pomoćni radnik u kuhinji – III/PК st. stručne spreme, ugostiteljsko – turistički ili prehrambeni smjer; radno iskustvo: nije potrebno.
5.Higijeničarka – III/PК stepen, ugostiteljsko-turistički,tekstilni, ekonomski ili društveni smjer; radno iskustvo: nije potrebno.
6. Radnik na održavanju objekta Olimpijski bar – IV/III stepen; radno iskustvo: tri mjeseca na istim ili sličnim poslovima.

III Uz prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta i tel. brojem, kandidati su dužni dostaviti (ovjerene kopije):
-izvod iz matične knjige rođenih,
-ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj školi (u skladu sa posebnim uslovima utvrđenim za svako radno mjesto),
-uvjerenje o radnom iskustvu (u skladu sa posebnim uslovima utvrđenim za svako radno mjesto),
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-ovjerena kopija radne knjižice (stranice sa osnovnim podacima i stranice na kojima je upisan radni staž).

 

 

 

Pored navedene dokumentacije, kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze:
-Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. Oglasa (ugostiteljski radnik i šanker), kandidati su dužni dostaviti uvjerenje ili drugi dokaz o poznavanju jezika i rada na računaru.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Кomisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Кandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora, dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV Oglas je objavljen na oglasnoj tabli i internet adresi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Pale i na oglasnoj tabli i sajtu Društva http://www.oc-jahorina.com.

V Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Društva (svakim radnim danom od ponedjeljka do petka), ili poštom, na adresu: Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, Ruski dom, Jahorina bb., 71420 Pale, sa naznakom: „Javni konkurs za prijem radnika – navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“.
Rok za podnošenje prijava je do 24.09.2021. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

zzzrs.net

Check Also

srednja-skola-visegrad

KONKURS: JU SŠC ,,IVO ANDRIĆ” VIŠEGRAD

  Profesor ekonomske grupe predmeta-JU SŠC „IVO ANDRIĆ“ VIŠEGRAD Opis radnog mjesta JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR …

Powered by Master Media (TM)