Aktuelnosti RS

Konkurs za školovanje na Kriminalističko-policijskom univerzitetu Beograd

199196

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za izbor do pet kandidata iz građanstva za upućivanje na školovanje i obuku na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu, i to za studijski program osnovne akademske studije “Informatika i računarstvo” – tri studenta i “Forenzičko inženjerstvo” – dva studenta.
[ads1]

Iz MUP-a Republike Srpske je saopšteno da je konkurs raspisan na osnovu Sporazuma o saradnji između MUP-a Republike Srpske, MUP-a Republike Srbije i Kriminalističko-policijskog univerziteta.

U saopštenju se navodi da će se studenti finansirati iz budžeta Republike Srbije, te da po završetku školovanja stiču stručni naziv diplomirani informatičar, odnosno diplomirani inženjer tehnologije.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sve opšte i posebne uslove koji su navedeni u konkursu, a jedan od uslova je i da su rođeni 1999. godine ili kasnije, navodi se u saopštenju.

Rok za predaju prijava na konkurs je 27. maj, a prilikom podnošenja prijave potrebno je da kandidat popuni Upitnik o identifikacionim podacima.

– Kandidati koji četvrti razred srednje škole završavaju u školskoj 2021/2022. godini, uz prijavu podnose svjedočanstva tri razreda i uvjerenje srednje škole o uspjehu postignutom na kraju prvog polugodišta četvrte godine ili fotokopiju đačke knjižice sa podacima o uspjehu na prvom polugodištu četvrte godine i đačku knjižicu na uvid – istaknuto je iz MUP-a Srpske.

Kandidati su dužni da uvjerenje ili svjedočanstvo o završenom četvrtom razredu srednje škole s prosječnom ocjenom i diplomu o završenoj srednjoj školi dostave odmah nakon izdavanja, a najkasnije do 24. juna, dodaje se u saopštenju.

Prilikom podnošenja prijave na konkurs, kandidat se može opredijeliti da konkuriše za prijem na jedan studijski program ili na oba studijska programa.

 

[ads2]

 

 

Konačan izbor kandidata koji će biti upućeni na školovanje utvrđuje MUP Republike Srpske.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Uprava za policijsku obuku, Banjaluka, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10-A sa naznakom “Za konkurs za izbor kandidata iz građanstva za upućivanje na školovanje i obuku na Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu”.

Detalje konkursa, kao i sam postupak selekcije, kandidati mogu naći na internet stranici Uprave za policijsku obuku http://education.muprs.org/ i dobiti na kontakt telefon 051/333-606, istaknuto je u saopštenju MUP-a Republike Srpske.

RTRS

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i  pridružite se u našoj  Viber zajednicu.