Breaking News
Home / BIH / Republika Srpska / Aktuelnosti RS / KONKURS JU OŠ “SVETI SAVA” ROGATICA

KONKURS JU OŠ “SVETI SAVA” ROGATICA

5374_135781088453_581548453_3200591_399132_n

JU OŠ “SVETI SAVA”

ROGATICA

Preobraženjska bb.

73220 ROGATICA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema do 4.5.2017. godine, odnosno povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puna norma, sa radnim iskustvom,

2. Nastavnik biologije, 1 izvršilac za 8 časova sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.12.2016. godine, sa radnim iskustvom,

3. Nastavnik matematike, 1 izvršilac za 8 časova sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.12.2016. godine, sa radnim iskustvom i

4. Nastavnik razredne nastave – za voditelja jutarnjeg čuvanja, 1 izvršilac sa nepunim radnim vremenom (50% radnog vremena), na određeno vrijeme od dana prijema do 14.6.2017. godine, sa radnim iskustvom.

Uz potpisanu prijavu na Javni konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

7.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa) i

9. Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 102/14 i 45/16).

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa biće obavljeni testiranje i intervju.

Testiranje kandidata, dana 31.10.2016. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole,

Intervju kandidata, dana 31.10.2016. godine sa početkom u  12 časova u prostorijama škole

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona), te da naznače na koje se radno mjesto prijavljuju.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i zaključkom će se odbaciti. Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, preporučeno ili direktno u školu.

www.zzzrs.net

Check Also

virus-korona-labaratorija-institut-za-javno-zdravstvo-36-foto-S-PASALIC

Višegrad : 8 novih slučajeva koronavirusa, u Srpskoj 105 novih slučajeva

  Оd pоsljеdnjеg izvјеštаја о еpidеmiоlоškој situаciјi u Rеpublici Srpskој, u pоsljеdnjа 24 čаsа, u …

Powered by Master Media (TM)