Breaking News
Home / Susjedne opštine / Čajniče / KONKURS : “JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” ČAJNIČE”

KONKURS : “JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” ČAJNIČE”

12301723_opstina-cajnice-604x358

JU  OŠ “JOVAN DUČIĆ” ČAJNIČE

Igumana Vasilija bb

73280 Čajniče

 

raspisuje,

KONKURS

za popunu slobodnih  radnih  mjesta

1. Nastavnik/ profesor  razredne nastave u područnoj školi Zaborak na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja sa radnim iskustvom;

2. Nastavnik/ profesor  razredne nastave u Centralnoj školi na određeno radno vrijeme do povratka  radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim  iskustvom;

3. Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja, 8 časova Centralna škola  na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom;

4. Nastavnik/profesor  fizike ….12 časova  na određeno  radno vrijeme do 31.8.2018. godine, Centralna škola , sa radnim iskustvom;

5. Nastavnik /profesor  matematike i  informatike … Centralna škola 12 časova matematike i 8 časova  informatike na određeno radno vrijeme, pripravnik na godinu dana, bez radnog iskustva.

6. Nastavnik /profesor biologije ….  2 časa, Centralna škola na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom.

7. Nastavnik/profesor demokratije…. 2 časa Centralna škola na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom,

Radnici stupaju na rad danom potpisivanja ugovora o radu na određeno radno

vrijeme.

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 104. Zakona o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju

i članom  2 i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni  glasnik RS”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

a) imaju odgovarajući  nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;

b) imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Diplomu o završenom obrazovanju;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kandidate pod rednim brojem:

1, 2, 3, 4, 6. i 7 .

3.  Izvod iz MK rođenih;

4.  Uvjerenje o državljanstvu;

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti (prema mjestu rođenja kandidata), zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 102 /14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima:

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari  najveći broj bodova po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova:

1.  Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

2. Prosječna ocjena tokom  studiranja –  u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

– stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:

–   Intervju kandidata, dana 22.8.2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole.

Check Also

gds

Višegrad : Pojačanje za Graničnu policiju na istočnom dijelu granice BiH

Na osnovu odluke ministra sigurnosti BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH i Državna agencija …

Powered by Master Media (TM)