Breaking News
Home / Zanimljivosti / Kako pravilno čuvati vino

Kako pravilno čuvati vino

radovanovic1-1000x650

 

Dobar podrum za čuvanje flaširanog vina mora ispunjavati sledeće zahteve:

– podrum mora biti mračan,  jer to pozitivno doprinosi dugom i  harmonicnom starenju vina
– boce moraju biti postavljene u horizontalan položaj kako bi se sprečilo isušivanje zapušača što bi uslovilo opasan kontakt vina sa vazduhom. U horizontalnom položaju zapušac (pluta) je natopljen vinom, čime se pojava isušivanja sprečava,
– temperatura čuvanja vina je 11℃ (idealna) mada može da se kreće i do 14℃. Najvažnije je sprečiti variranje temperature koja ubrzava neželjeno starenje vina. Vino ne trpi fizičke šokove kao što su nagle promene temperature,
– vlažnost vazduha u podrumu je od izuzetne važnosti jer direktno utiče na kvalitet zapušača, najbolja vlažnost je između 65% i 80% koja sprečava isušivanje zapušača sa jedne strane, a sa druge strane ova vlažnost ne oštećuje etikete na bocama,
– podrum za čuvanje vina mora imati čist miris, pored toga podrum mora biti tiho mesto, bez vibracija ili drugih fizičkih šokova koji bi štetili harmoničnom starenju vina. U toku odležavanja vina zapušači i boce se moraju pažljivo pratiti.

 

 

 

Defektne i stare zapušače kod arhivskih vina treba zameniti. Veoma retko u podrumu insekti mogu napasti zapušač i izbušiti ga što bi uzrokovalo curenje vina i vrlo brzo kvarenje vina u boci. Takve zapušače treba promeniti, a stavljanje kapsula preko zapušača služi odvraćanju insekata i zaštiti zapušača. Ljubitelji vina koji imaju svoje podrume za čuvanje vina morali bi imati registar u koji bi unosili sledeće podatke za svako vino:

  •  ime vina i gegrafsko poreklo
  •  godinu berbe
  • ime proizvođača
  •  mesto i datum nabavke vina
  • komentare o periodičnom testiranju vina
  • broj boca

Ove informacije ne samo da obezbeduju dobar menadžment u podrumu već i osiguravaju da pojedina vina nudimo kad su na vrhuncu kvaliteta.

 

 
Treba imati na umu da vina u toku starenja prolaze kroz tri faze i to: faze mladosti, zrelosti (najbolji balans i razvijen buke) i opadanja kvaliteta. Vina dobijena iz dobrih godina mogu biti u fazi mladosti nekoliko godina čak i decenija što zavisi od lokaliteta
gde je grožđe uzgajano, vrste grožđa, primenjene tehnologije i naravno klimatskih uslova. Nakon faze mladosti vino ulazi u zrelu fazu kad je njegov kvalitet najbolji i kad ga treba piti. Dužina ove faze zavisi takođe od mnogih faktora ali osnovno je prepoznati ovu fazu kad je vino u najboljem balansu, tada ga treba piti, ne dozvoliti da vino uđe u fazu opadanja kvaliteta.

Check Also

55807243_591847551331108_5551870620267970560_n

Koja je pH vrednost najbolja za voće

  Voćke, kao i druge kulture, gaje se prevashodno radi proizvodnje organskih materija ( najvažniji …

Powered by Master Media (TM)