Breaking News
Home / Zanimljivosti / Gde saditi malinu

Gde saditi malinu

zasad-malina-sabac-ocage-potivgradna-27

 

Izbor mesta, položaja i zemljišta je bitan preduslov za uspešnu i rentabilnu proizvodnju a greške koje se naprave prilikom izbora parcele kasnije se teško otklanjaju. Zato je pre podizanja zasada potrebno proučiti niz faktora – ekoloških uslova lokacije ( klimatski i zemljišni činioci) i ekonomskih pokazatelja, pa se tek onda odlučiti za datu lokaciju.
Malini pogoduju duboka, plodna, rastresita, propustljiva, slabo kisela zemljišta ( pH 5,5 – 6,5 ), koja sadrže 0,20 % N, 8 – 10 mg P205 i 18 – 20 mg K20 na 100 grama vazdušno suve zemlje. Plitka, suva, slabo plodna, kamenita, kisela i teška zemljišta ne odgovaraju malini. Posebno je važno da se izbegne gajenje maline na zemljištu gde se zadržava voda zbog njene velike osetljivosti na suvišak vode u zemljištu. U takvim uslovima može doći do sušenja usled  nedostatka kiseonika u zemljištu a i povećana je opasnost od napada plamenjače korena ( Phytophthora ). Najbolja su zemljišta tipa gajnjača i aluvijuma.

 

 

 

Što se tiče ekspozicije malini najviše odgovaraju severne, severozapadne i severoistočne ekspozicije.

Takvi položaji su hladniji i vlažniji i više pogoduju malini nego južne ekspozicije naročito na nižim visinama. Južne ekspozicije su dosta toplije i suvlje pa sušnih godina dolazi do sušenja maline. Na većim nadmorskim visinama mogu se birati i južne ekspozicije. Najbolji tereni za gajenje maline u Kolubarskom okrugu nalaze se iznad 500 metara nadmorske visine.
Na nižim visinama parcele treba birati isknjučivo na severnim položajima i po mogućstvu blizu izvora vode. Malina ima velike zahteve prema vodi. Zbog toga pre  zasada treba ispitati mogućnost njegovog navodnjavanja.

 

 
Posebnu pažnju treba obratiti na preduseve. Dobre pretkulture za malinu su strna žita, mahunarke i kukuruz. Nisu pogodne krompir, paradajz, jagoda, malina, kupina. Na svežim krčevinama ne treba saditi maline bez odmaranja zemljišta od 3 – 5 godina.
Prilikom izbora parcele mora se voditi računa o blizini puta, otkupnih mesta, hladnjača kao i o raspoloživoj radnoj snazi jer malina zahteva dosta radne snage za berbu.

Check Also

1381590_4848718114536_611496937_n

Kako sprečiti opadanje plodova

    Poznata je pojava u proizvodnji jabuke , da iako stabla obilno cvetaju, samo …

Powered by Master Media (TM)