Breaking News
Home / Zanimljivosti / Dobra priprema zemljišta presudan faktor za visok i stabilan prinos

Dobra priprema zemljišta presudan faktor za visok i stabilan prinos

images_agrosfera_agroteme_orac

Primena zelenišnog đubriva u stalnim zasadima podrazumeva naizmenično smanjivanje redovne klasične obrade i setvu travno leguminoznih smeša. Prednosti takve obrade parcela,  su višestruke od konzervacije zemljišta (sprečavanje erozije)m  do održanja i povećanja plodnosti zemljišta,održanja povoljnog vodno- vazdušng režima zemljišta,toplotnog režima,povećanja mikrobioloških aktivnosti zemljišta kao i izjednačavanja sadržaja hranjivih materija u zemljišnom profilu gornjih i donjih slojeva orničnog sloja.Vreme usejavanja je u direktnoj vezi od trenutnih klimatskih uslova,tipa zemljišta nagnutosti terena i vrste biljaka za zaoravanje.

 

Setva se može obavljati u zavisnosti od vlažnosti zemljišta od perioda kasnog leta, jeseni ili u rano proleće. Jesenja setva ima prednosti jer ima dovoljo vlage za nicanje i usput se smanjuje  odnošenje hranjivih elemenata erozijom. Dobri rezultati se postižu sa setvom ozimog graška ili grahorice sa smešom sa ozimom raži ili ječmom. Setva u proleće obavlja se u zavisnosti od meteo uslova i vlažnosti zemljišta od sredine do kraja aprila.

Ilustracija: đubrivo

Ilustracija: đubrivo

Preporuka su uljana repica, leguminoze,st.bob,grahoricalupina,krstašice,grašak.Setva se može obavljati u svakom redu ili naizmeničim kombinovanjem u svakom drugom redu. Najbole vreme zaoravanja zasejanih kultura je u fazi maksimalnog porasta u fazi cvetanja više od 55% .

 

Zaoravanje travno – leguminoznih biljaka u parnim redovima u jednoj godini odnosno zasejavanje i zaoravanje neparnih redova u drugoj godini. Jedini nedostatak setve biljaka za zelenišno đubrivo u rano proleće je dužina vegetacionog perioda biljaka od oko 65 dana gde se najveća potrošnja vode poklapa sa najvećim potrebama vinove loze u istom periodu i može doći do deficita vode i ako nema postavljenih sistema za navodnjavanje ili nema dovoljih količina vode od padavina može doći do stagnacije razvoja vinove loze i pada prinosa.

Autor: Ivan Rangelov – domacinskakuca.rs

About admin

Check Also

Closet full of clothes: "nothing to wear"

Boje odjeće otkrivaju karakter ljudi

  Osobe koje se odijevaju u skladu s vlastitim idejama i ne mare za mišljenje …

Komentariši

Powered by Master Media (TM)