Breaking News
Home / Visegrad / Izbori 2016 Višegrad / DNS – OPŠTINSKI ODBOR VIŠEGRAD

DNS – OPŠTINSKI ODBOR VIŠEGRAD

U cilju sagledavanja postignutih rezultata i sprovedenih aktivnosti, dana 15.09.2016. godine, održana je sedma redovna sjednica Opštinskog odbora DNS Višegrad. Sjednici su prisustvovali čalnovi OO DNS, kandidati liste za odbornike u Skupštini opštine Višegrad, kao i članovi stranke. Sjednicu je otvorio predsjednik OO DNS Višegrad, g-din Mladenko Tasić, i predložio Dnevni red koji je jednoglasno usvojen.
Na sjednici je konstatovano da se predizborna kampanja OO DNS Višegrad odvija punom snagom. Istaknuto je da je predstojeći referndum veoma značajan, kao alat u ostvarivanju demokratskih prava i sloboda, te da OO DNS Višegrad podržava i učestvuje u sprovođenju referenduma 25.09.2016. godine. U tom smislu odabrani su predstavnici koji će ispred DNS-a učestvovati u Biračkim odborima za referendum, na devet biračkih mjesta u opštini Višegrad. Ovom prilikom pozvani su građani Višegrada da izađu na referendum i glasaju „DA“, kao svoj odgovor na postavljeno referendumsko pitanje.
Takođe, predloženi su i odabrani posmatrači koji će biti angažovani na dan predstojećih lokalnih izbora. Posmatrači kao i članovi Biračkih odbora će dobiti instrukcije i upustva kako da na pravilan način prate tok izbora.
Nosilac liste kandidata za odbornike u Skupštini opštine Višegrad, g-din Mile Perić prenio je informaciju i utiske sa centralne tribine DNS-a u Rudom, kojoj je prisustvovao predsjednik g-din Marko Pavić, a koju su svojim prisustvom podržali i članovi OODNS Višegrad.
Nakon analize dosadašnjih aktivnosti konstatovano je da je preidizborna kampanja, koju provodi OO DNS Višegrad, dobro organizovana i do sada pozitivno ocijenjena od strane građana Višegrada. Pripremljen je i dogovoren plan za završnu fazu kampanje.
Na sastanku članova OO DNS Višegrad razgovarlo se i o aktuelnoj političkoj situaciji u našem gradu. Zaključeno je da se u proteklom periodu, na području opštine, ne vidi napredak ni u jednom segmentu društva. Većina građana je nezadovoljna zbog situacije u kojoj se nalazimo – siromaštvo, nezaposlenost, nemogućnost ostvarenja prava iz oblasti socijalnih pitanja i sl. Skupština opštine Višegrad, donosila je vrlo često odluke koje idu na štetu njenih građana i slično. Sve to utiče na građane i stvara nezadovoljstvo.
Put DNS-a jeste težak, ali je put istine. Nikad se neće iznevjeriti povjerenje građana. Kada bi došli u poziciju da odlučujemo, rješili bi mnoga od pitanja, među kojima su:
• Kreirati odluke za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, jačati ekonomiju, obezbjeđivati uslove za lakši i jednostavniji put do novih investicija i samim tim stvaranja novih radnih mjesta;
• Tražiti promjene odluka iz oblasti socijalnih prava;
• Tražiti manje troškove administracije;
• Kreirati nove kriterijume za podsticaj za poljoprivredu, kao i za dodjelu kredita za građane po različitim osnovima;
• Tražiti ukidanje odluke o zabrani prometa vozila glavnom ulicom u dane vikenda;
Jer mi smo ljudi od principa, ljudi od riječi….
MI ZNAMO KAKO!
Riječ je riječ.
Višegrad, 15.09.2016. godine
visegrad24.info

Check Also

GOLIĆEVA PODRŽALA MLADENA ĐUREVIĆA ZA NAČELNIKA

  Član Glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/ Srebrenka Golić očekuje da na predstojećim lokalnim …

Powered by Master Media (TM)