Breaking News
Home / Zanimljivosti / Bolje ne rezati voće nego rezati pogrešno

Bolje ne rezati voće nego rezati pogrešno

28279352_2078427935733550_9126024276084115396_n-720x650

 

Osnovni zadatak zimske rezidbe je uspostavljanje ravnoteže između rodnosti i vegetativnog porasta. U istoj godini se mora obrazovati dobar i kvalitetan rod, normalan vegetativni porast i obrazovanje dovoljno rodnih pupoljaka za narednu godinu. Voćke se ne smeju orezivati napamet. Bolje je stabla ne rezati, nego ih rezati pogrešno. Postoji narodna izreka: „Svi znaju da seku, malo je onih koji znaju da režu”

 

 

Zimska rezidba voćaka se obavlja tokom mirovanja vegetacije.Rezidba jabučastog voća može da počne od decembra meseca,  pa traje do početka listanja, dok je  početak rezidbe kostičavog voća obavlja kasnije. Razlog je velika osetljivost kostičavog voća na izmrzavanje, koja se ranijom rezidbom povećava.
Rezidba je presudna za visok i kvalitetan rod i ne sme se raditi napamet. Voćke je bolje ne rezati nego ih rezati pogrešno. Duga rezidba povećava rodnost, a  kratka bujnost. Jačina rezidbe zavisi prvenstveno od voćne vrste i starosti voćke. Mlađa stabla su bujnija i takva stabla se manje orezuju, odnosno voćke koje ne rađaju treba minimalno orezivati. Voćkama na početku rodnosti proređuju se samo lastari, a ostavljaju se potencijalne rodne grančice. Bujni lastari se režu u osnovi. Stare voćke sa oslabljenim prirastom letorasta ispod 25 cm treba oštrije orezivati da bi se stablo podmladilo. Neophodno je pridržavati se principa da slabija rezidba ubrzava i povećava rodnost, a oštrija povećava bujnost i usporava rast. Horizontalne lastere ostavljamo, a vertikalnije sasvim uklanjamo, odnosno letoraste u principu ne prekraćujemo – objašnjava profesor dr Veličković, sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. 

 

 
Osnovna pravila rezidbe po njegovim rečima su:

-vertikalni položaj grane potencira jak prirast , ogoljavanje osnove letorasta i odlaganje rađanja, -horizontalni položaj grane potencira aktiviranje i jači porast grančica iz pupoljaka sa gornje strane i u osnovi grane,
-najravnomerniji porast grančica iz svih pupoljaka duz osnovne grane se javlja kada je grana povijena pod uglom od 45 stepeni prema horizontali,
-pri prekracivanju sadnice u prvoj godini po sadnji, potrebno je rez napraviti par milimetara iznad vrsnog pupoljka, blago ukoso na suprotnu od pupoljka,
-pri skraćivanju grana na bočnu grančicu treba voditi računa da se ne ostavlja patrlj, već da rez bude neposredno do grancice na koju se reze, s tim da grancica obavezno bude sa donje strane grane koja se reze,  kako bi imala sto horizontalniji položaj i širila krunu u stranu,
-u periodu formiranja krune treba ići na sto slabiju rezidbu a na jace povijanje grana, cime se ubrzava pocetak radjanja vocke,
-krzljavije vocke potrebno je jace rezati u cilju dobijanja jaceg vegetativnog prirasta,
-povijanjem grane na dole smanjuje se porast, a na gore se porast potencira,
-pri rezidbi treba ici na jaču rezidbu, odnosno kraće grane pri vrhu krune, da se izbegne zasenjivanje donjih delova krune,-kod bujnijih stabala preporučuje se sto poznija rezidba čime se smanjuje snaga rasta odstranjivanje većeg dela rezervnih materija,
-takođe i pri rezidbi bočnih grana na obrastajucoj grani treba voditi računa da uvek budu duže grancice koje su pri osnovi grane, a sve kraće prema vrhu,

Check Also

20190215073753_523092

Nova “GPS epoha” nastupa početkom aprila

  Ako se oslanjate na GPS, zabilježite 6. april 2019. godine u svom kalendaru jer …

Powered by Master Media (TM)