Breaking News
Home / Zanimljivosti / Kuće i vrt / Biljke indikatori: Kako da pomoću samoniklih biljaka i korova procijenite tip zemljišta

Biljke indikatori: Kako da pomoću samoniklih biljaka i korova procijenite tip zemljišta

zemljiste_korov_ilustracija

 

Među biljkama, koje pružaju veliku pomoć pri određivanju vrste i stanja tla su samonikle biljke i korovi.

Naime, prisutnost određene vrste biljke okvirno može dati informaciju o stanju tla, npr. kiselo – bazno tlo, zbijeno – propusno tlo, vlažno – suho tlo i sl.

Takođe, ako se na nekom kultiviranom tlu iznenada pojavi određena vrsta korova, tj. ako ta vrsta dominira, nepogrešivo ukazuje na greške u tehnologiji i stanju tla. Tako npr. poljska preslica, poljska metvica i puzavi žabnjak ukazuju na tešku zbijenost tla i višak vlage, dok kopriva i mišjakinja ukazuju da je tlo bogato humusom.

 

U tabeli su prikazane samonikle biljke kao indikatori zemljišta:

 

Stanje tla

Biljna vrsta

Kiselo tlo, tlo siromašno kalcijem

 

Bridasta rotkva, Raphanus raphanistrum

Paprat (bujad), Pteridium aguilinium

Heljda, Fagopyrum eskulentum

Kostrva (običan koštan), Echinochloa crus-galii

Maćuhica, Viola tricolor

Mala kiselica, Rumex acetosella

Poljski jarmen, Anthemis arvensis

Meka medunika, Holcus mollis

Podbjel,Tussilago farfara

Vrijes, Caluna vulgaris

Poljska preslica, Equisetum arvense

 

Tlo bogato kalcijem

 

Divlja vodopija (cikorija), Cichorium intybus

Kraljevski kokotić, Consolida regalis

Livadna kadulja, Salvia pratensis

Ljetni gorocvijet, Adonis aestivalis

Mala krvara (zmijska trava), Sanguisorba minor

Obični dubačac, Teucrium chamaedrys

 

Pjeskovito tlo

 

Jednogodišnja treskavica, Scleranthus annuus

Ljepljiva rumenika, Lychnys viscaria

Pješčarski mak, Papaver argemone

Poljski pelin, Arthemisia campestris

Sjetveni ravan, Chrysanthemum segetum

 

Ilovasto tlo

 

Čekinjasta bročika, Galium aparine

Divlja vodopija (cikorija), Cichorium intybus

Sitni vjenčić, Sherardia arvensis

Esparzeta (divlji vučjak), Onobrychis viciifolia

Kamilica, Chamomilla recutita

Maslačak, Taraxacum officinale

Podbjel, Tusssilago farfara

Poljski osjak, Cirsium arvense

Poljski žabnjak, Ranunculus arvensis

 

Suho, lako tlo

 

Pješčarski mak, Papaver argemone

Deltoidni klinčić, Dianthus deltoides

Gladuš, Euphorbia verna

Poljska djetelina, Trifolium arvense

 

Vlažno, teško tlo

 

Petolist, Potentilla anserina

Ljubičasti gavez, Symphytum officinale

Maslačak, Taraxacum officinale

Poljska metvica, Mentha arvensis

Puzavi žabnjak, Ranunculus repens

Veliki trputac, Plantago major

Zlatica, Ranunculus ficaria

 

Humusno tlo (bogato hranivima) Bijela loboda, Chenopodium album

Sitna konica, Galinsoga parviflora

Široka pepeljuga, Atriplex patula

Crna pomoćnica, Solanum nigrum

Kamilica, Chamomilla recutita

Ljekovita dimnjača (pelin morski), Fumaria officinalis

Mišjakinja (crijevac), Stellaria media

Obična i mala kopriva, Urtica dioica i Urtica urens

Poljska čestika (kravlja trava), Thlaspi arvense

Poljska gorušica, Sinapis arvensis

Rusomača, Capsella bursa-pastoris

Široka pepeljuga, Atriplex patula

 

Agro-Eko Magazin / izvor: Agro Info Tel

 

Check Also

a961aee449cfa9545b86a3da774a5bab60fb5ff7

Kako da PRIHRANITE svoje biljke:

  Kada kupite cveće, zemljište u kojem ga sadite već poseduje hranjive materije, ali one …

Powered by Master Media (TM)