Breaking News
Home / 2019 / Oktobar / 15

Daily Archives: 15. Oktobra 2019.

Koje su sorte šljive najbolje za sušenje

suve-sljive-agranela-2-e1534098391146

  Toplički Okrug je prepoznatljiv po proizvodnji voća, gde prvo mesto po rasprostanjenosti gajenja svakako zauzima oblačinska višnja, tek nešto manje površine zauzimaju zasadi pod šljivom. Iako još uvek veći deo proizvedene šljive odlazi na tržište kao primarni proizvod, poslednjih godina sve više maha uzima i prerada šljiva,  sušenjem. Na …

Read More »

Plate u Srpskoj rasle do 177 maraka

20191015101133_294881

  Neto plate u Srpskoj za godinu dana narasle su do 177 maraka, pokazuje zvanična statistika. Za tu cifru su, po informacijama Republičkog zavoda za statistiku, povećane zarade zaposlenih u oblasti poslovanja nekretninama. Statističari u svojim bazama imaju ukupno 19 područja rada, od čega je u čak 18 oblasti zabilježeno …

Read More »

15 za­raženih apli­ka­ci­ja do sa­da je ski­nu­lo 1,5 mi­li­ona ko­ri­sni­ka

20191015123448_294903

  Pro­gra­me­ri apli­ka­ci­ja bi mo­ra­li da oba­vijes­te ko­ri­sni­ke ka­da nji­hov proi­zvod upo­tre­blja­va adware. Međutim, u Google Play pro­da­vni­ci na­da­vno je ot­kri­ve­no 15 no­vih apli­ka­ci­ja ko­je ne­pre­ki­dno pri­ka­zu­ju ogla­se u po­za­di­ni uređaja, bez zna­nja ko­ri­sni­ka. Stručnja­ci za in­ter­net be­zbje­dnost iz Sophos Labsa upo­zo­ra­va­ju da će, na­kon što te apli­ka­ci­je bu­du in­sta­li­ra­ne na …

Read More »

OBAVJEŠTENJE: Moja Voda Petnaesti April

moja voda

OBAVJEŠTENJE: Moja Voda Petnaesti April Obavještavamo potrošače da će sutra 16.10.2019.god. ( srijeda) u periodu od 08:00h do 14:00h doći do obustave redovnog snabdijevanja pitkom vodom u ulicama Ive Andrića i Gavrila Principa , zbog kvara na vodovodnoj mreži. Hvala na razumijevanju!  

Read More »

OBAVJEŠTENJE : Jzu Dom Zdravlja Višegrad

Dom-Zdravlja-Višegrad (1)

          OBAVJEŠTENJE : Jzu Dom Zdravlja Višegrad Obavještavaju se stanovnici opštine Višegrada, koji žele iz bilo kojeg razloga da promjene poradičnog doktora, pedijatra ili ginekologa da se mogu preregistrovati i promjeniti porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra, bez navodenja razloga promjene. Preregistracija za promjenu porodičnog doktora, ginekologa …

Read More »

Powered by Master Media (TM)